شرایط وجود حیات روی مریخ وجود دارد

ایران بانو دات کام

 شرایط حیات روی مریخ وجود دارد

تحقیقات نشان می دهد كه شرایط وجود حیات روی

مریخ
وجود دارد.با توجه به میزان آب پیدا شده در سطح مریخ، شرایط وجودحیات در مریخ فراهم است.

مدارگرد مریخ

آژانس فضایی اروپا
"مارس اكسپرس " و مداگرد آژانس فضایی آمریكا به تازگی هیدرات سیلیكات معدنی را در شمال این سیاره سرخ پیدا كرده اند كه نشان می دهد زمانی روی مریخ میزان زیادی آب وجود داشته است.

تحقیقات روی مریخ نشان داده كه روی این سیاره آب وجود دارد اما به شكل اقیانوس وجود ندارد و همچنین ما می دانیم كه در شمال و جنوب این سیاره سرخ هیدرات وجود دارد.

اقیانوسی بزرگ در حدود ۳ و نیم میلیارد سال قبل سطح مریخ را پوشانده بوده است.

هم اكنون مریخ

اتمسفر
۳ و نیم میلیارد سال قبل را از دست داده و دیگر در سطح این سیاره آب مایع دیده نمی شود.

تحقیقات ما وجود هیدارت سیلیكات

معدنی
روی مریخ را ثابت كرده است و این نشان می دهد كه شرایط برای وجود حیات روی مریخ موجود است...../تحلیل:farsnews.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه