مشو

toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page


مشو

مزاج :معتدل و مايل به خشکي است .
خاصيت :همچون عدس قبض است و سبب سودا مي شود .
مفاصل :براي مفاصل خوب است و ضماد آن فتق و آب در بيضه آمدن کودک را شفا مي دهد .
اندام هاي دفعي :قبوضيت مي آورد .

در دارويي بودن به عدس شبيه و از عدس دير هضم تر است .

تعداد بازدید : 6496
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه