گیاهان دارویی

خربزه درختی (پایایا)

خربزه درختی (پایایا)

اين ميوه گرمسيري بسيار مقوي است درون آن تو...
عناب

عناب

عناب درختچه اي است متوسط با برگ های کشیده و...

مشک طرامشير ( طرا مشیع )

مزاج :گرم و خشک اندام هاي تنفسي :رطوبت هاي لزج را از سينه و شش بيرون مي راند . اندام هاي غذا :خوردنش در غش کردن و افسردگي سودمند است . اندام هاي دفعي :در ريزش دادن بول و حيض بسيار کاري است . گاهي از اثر آن خون ادرار مي کنند .شربت از اين گياه خون بعد از زايمان را بيرون مي دهد .

مشک چوپان

خاصيت :لطيف و تلخ است . آرايش : سوخته مشک...

مشک

مزاج :گرم و خشک خاصيت :لطيف و توان بخش است . چشم :ديده را نيرو مي دهد . رطوبت هاي چشم را از بين مي برد و سپيدي نازک چشم را مي برد . نفس کش و سينه :شادي آور و توان بخش دل است . ضد تپش و بيماري ترس است . زهرها :پادزهر است و به ويژه گزند «بيش »را خنثي مي کند .

مشو

مزاج :معتدل و مايل به خشکي است . خاصيت :همچون عدس قبض است و سبب سودا مي شود . مفاصل :براي مفاصل خوب است و ضماد آن فتق و آب در بيضه آمدن کودک را شفا مي دهد . اندام هاي دفعي :قبوضيت مي آورد .
مرزنگوش

مرزنگوش

مزاج :گرم و خشک است . خاصيت :لطيف ، بازکن و...

مريم نخودي

مزاج :گرم و خشک خاصيت :بازکننده ، تکه کننده...

محلب

مزاج :گرم و خشک خاصيت :زداينده ، لطيف ، تحليل برنده و مسکن درد است . مفاصل :در علاج پهلو درد و درد پشت داروي خوبي است . اندام هاي تنفسي :با عسل آب بخورند در غش کردن سودمند است . داروي قولنج و سنگ کليه و سنگ مثانه است .

مازيون ( هفت برگ )

مزاج :گرم و خشک خاصيت :زداينده ، پاک کننده...

مازو

مزاج :سرد و خشک خاصيت :بسيار قبض و رطوبت ها...

ماهودانه

مزاج :گرم و خشک مفاصل :مسهل است و از اسهالي که مي دهد علاج درد مفاصل و نقرس و بيماري اعصاب است . اندام هاي غذا :در علاج استسقا مفيد است .

ماه پروين

ماسرجويه گويد :قوت ماه پروين چون قوت گياه درونه و از درونه ناتوان تر است . زهرها :پادزهر همه سم ها است . از مار گرفته تا بيش و غيره .
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه